અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Single Girder Semi Goliath Cranes

સિંગલ ગર્ડર સેમી ગોલિયાથ ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વપરાશ Industrial
 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 0-5 m/min
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Girder Semi Goliath Cranes
 • સ્પાન 10-20 m
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Industrial
 • 0-5 m/min
 • Single Girder Semi Goliath Cranes
 • 10-20 m
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Goliath Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો