અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Double Girder Goliath Crane

ડબલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 5-10 m/min,0-5 m/min
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Double Girder Goliath Crane
 • વપરાશ Industrial
 • મેક્સ. ઉંચાઇ ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • સ્પાન 30-40 m,1-10 m,10-20 m,20-30 m
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ડબલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

ડબલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ફુટ (ફૂટ)
 • 5-10 m/min,0-5 m/min
 • Double Girder Goliath Crane
 • 30-40 m,1-10 m,10-20 m,20-30 m
 • Industrial
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Goliath Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો