અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Goliath Cranes Goliath Cranes Goliath Cranes Goliath Cranes
Goliath Cranes
Goliath Cranes Goliath Cranes Goliath Cranes

ગોલિયાથ ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • પાવર સપ્લાય 3 Ph AC
 • પહોળાઈ મીટર (એમ)
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Goliath Cranes
 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 20 MPM
 • લંબાઈ મીટર (એમ)
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ગોલિયાથ ક્રેન્સ કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1

ગોલિયાથ ક્રેન્સ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • કિલોગ્રામ (કિલો)
 • Industrial
 • ટન
 • મહિનાઓ
 • મીટર (એમ)
 • Electrical
 • GOLDEN YELLOW
 • 3 to 40 Mtr
 • 3 Ph AC
 • મીટર (એમ)
 • મીટર (એમ)
 • Goliath Cranes
 • મી/મીટર
 • 20 MPM
 • મીટર (એમ)
 • 1 to 50 Ton

ગોલિયાથ ક્રેન્સ વેપાર માહિતી

 • 1
 • અઠવાડિયું

ઉત્પાદન વર્ણન

AARYA ENGINEERING are engaged in manufacturing and supplying high quality range of Gantry Crane. which are used for moving loads in different such as up, down, right and left easily. These machines are widely acclaimed for their qualities like high performance and optimum quality. The offered machines are manufactured using premium quality basic raw materials that is procured from our trustworthy vendors of the industry. Further, these Single Girder E.O.T. Cranes are available in various standard and tailored specifications which are offered at the most reasonable prices.
 

Features:

 • Aarya Design cranes have high quality structural assembly,
 • Aarya Design cranes have minimum maintenance and emergency interlude
 • Easily adjustable limit-switches For All motions.
 • Load tested to 125% For Breaking applications.
 • Safe and easy to use
 • Efficient performance
 • Low & Easy Of Maintenance
 • Chipper In Cost
 • Easy of Installation.
 • Low head Room
 • Safe & reliable.

Range of Specifications:

 • Safe Working Load: 500 kgs to 50,000 kgs
 • Span: 3 mtrs to 40 mtrs
 • Height of Lift: As per customer specifications
 • Class of Duty / Standards: Equivalent to M3,M5, M7, M8 as per IS 3177 / IS 807
 • Speeds: Selected depending on client specifications / applications / shed dimensions
 • Crane Control: From floor through Pendant Push Buttons, Optionally through Radio Remote Control / cabin with master control
 • Drive System: Twin Drive At L Type or Open Reduction Type Wheel through Squirrel Cage 3 Ph. Induction BBl Make Motors with fail to safe Disc / Shoe brakes.
 • Motors: Squirrel Cage Induction Motors For All Motion With with built-in fail to safe brakes Disc/ Shoe for Hoisting, Cross Travel as well as Long Travel. Insulation Class for all motors F
 • Brakes: Built-in Shoe / Disc Brakes for Hoisting, Cross Travel and Long Travel motions
 • Power Supply System: To Hoist and Cross Travel through Trailing Cables By festoon / Drag Chain To Crane through Shrouded Bus Bars (depending on customer's choice and application)
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Goliath Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો