અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Single Girder Goliath Crane

સિંગલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • શરત નવું
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Girder Goliath Crane
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ Yellow
 • ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • વપરાશ Industrial
 • ક્રેન પ્રકાર ગોલિયાથ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

સિંગલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

સિંગલ ગર્ડર ગોલિયાથ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • ટન
 • Industrial
 • ફુટ (ફૂટ)
 • નવું
 • Single Girder Goliath Crane
 • મીટર (એમ)
 • Yellow
 • મી/મીટર
 • ગોલિયાથ
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Industrial Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો