અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Electric Overhead Traveling Crane

ઇલેક્ટ્રીક ઓવરહેડ મુસાફરી

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • શરત નવું
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Electric Overhead Traveling Crane
 • વપરાશ Material Handling
 • ક્રેન પ્રકાર ઓવરહેડ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1
 • એકમ/એકમો

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • નવું
 • ઓવરહેડ
 • મીટર (એમ)
 • ફુટ (ફૂટ)
 • મી/મીટર
 • ટન
 • Material Handling
 • Electric Overhead Traveling Crane
 • GOLDEN YELLOW
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Industrial Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો