અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Single Girder gantry Crane

સિંગલ ગિર્ડર ગેન્ટ્રી ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Girder gantry Crane
 • વપરાશ Industrial
 • ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • શરત નવું
 • રંગ Yellow
 • ક્રેન પ્રકાર ગર્ડર
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Single Girder gantry Crane
 • મીટર (એમ)
 • Industrial
 • ગર્ડર
 • ટન
 • નવું
 • મી/મીટર
 • ફુટ (ફૂટ)
 • Yellow
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Industrial Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો