અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Wall Mounted Jib Crane

વોલ માઉન્ટેડ જીબ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વપરાશ Industrial
 • રંગ Yellow
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Wall Mounted Jib Crane
 • શરત નવું
 • મેક્સ. ઉંચાઇ ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • સ્પાન 20Ft
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

વોલ માઉન્ટેડ જીબ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

વોલ માઉન્ટેડ જીબ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Yellow
 • 20Ft
 • Industrial
 • ફુટ (ફૂટ)
 • નવું
 • Wall Mounted Jib Crane
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

JIB Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો