અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Heavy Duty Jib Crane

હેવી ડ્યુટી જીબ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • પાવર સપ્લાય Electric
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Heavy Duty Jib Crane
 • વપરાશ Industrial
 • રંગ Grey
 • શરત નવું
 • મેક્સ. પ્રશિક્ષણ લોડ ટન
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

હેવી ડ્યુટી જીબ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

હેવી ડ્યુટી જીબ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • Heavy Duty Jib Crane
 • Industrial
 • Electric
 • નવું
 • Grey
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

JIB Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો