અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Single Girder Cranes

સિંગલ ગિર્ડર ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Girder Cranes
 • શરત નવું
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • વપરાશ Industrial
 • ક્રેન પ્રકાર ગર્ડર
 • ગાળો લંબાઈ મીટર (એમ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ગર્ડર
 • નવું
 • મી/મીટર
 • GOLDEN YELLOW
 • Industrial
 • Single Girder Cranes
 • ટન
 • મીટર (એમ)
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Overhead Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો