અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Over Head Crane

ઓવર હેડ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • શરત નવું
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ Golden Yellow
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Over Head Crane
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • વપરાશ Industrial
 • ક્રેન પ્રકાર ઓવરહેડ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ઓવર હેડ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

ઓવર હેડ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ઓવરહેડ
 • Golden Yellow
 • Over Head Crane
 • Industrial
 • મીટર (એમ)
 • ટન
 • નવું
 • મી/મીટર
 • ટન
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Overhead Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો