અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Over Head Crane

ઓવર હેડ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • શરત નવું
 • રંગ Golden Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Over Head Crane
 • ક્રેન પ્રકાર ઓવરહેડ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • નવું
 • Golden Yellow
 • Industrial
 • મીટર (એમ)
 • મી/મીટર
 • ઓવરહેડ
 • ટન
 • Over Head Crane
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Overhead Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો