અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Rope Drum Hoist

રોપ ડ્રમ ઉઠાવવું

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ક્ષમતા ટન/દિવસ
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Rope Drum Hoist
 • વપરાશ Industrial
 • લંબાઈ મીટર (એમ)
 • રંગ Golden Yellow
 • શરત નવું
 • પાવર સોર્સ ઇલેક્ટ્રીક
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન/દિવસ
 • નવું
 • Industrial
 • Rope Drum Hoist
 • મીટર (એમ)
 • Golden Yellow
 • ઇલેક્ટ્રીક
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Hoist માં અન્ય ઉત્પાદનો