અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Rope Drum Hoist

રોપ ડ્રમ ઉઠાવવું

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Golden Yellow
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Rope Drum Hoist
 • ક્ષમતા ટન/દિવસ
 • વપરાશ Industrial
 • લંબાઈ મીટર (એમ)
 • શરત નવું
 • પાવર સોર્સ ઇલેક્ટ્રીક
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

રોપ ડ્રમ ઉઠાવવું કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ

રોપ ડ્રમ ઉઠાવવું ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ઇલેક્ટ્રીક
 • મીટર (એમ)
 • Rope Drum Hoist
 • નવું
 • Golden Yellow
 • Industrial
 • ટન/દિવસ
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Hoist માં અન્ય ઉત્પાદનો