અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Passenger Cum Material Hoist

પેસેન્જર સાથે સામગ્રી ઉઠાવવું

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Passenger Cum Material Hoist
 • વપરાશ Industrial
 • રંગ Grey,Blue
 • શરત નવું
 • પાવર સોર્સ ઇલેક્ટ્રીક
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

પેસેન્જર સાથે સામગ્રી ઉઠાવવું કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ

પેસેન્જર સાથે સામગ્રી ઉઠાવવું ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Grey,Blue
 • નવું
 • ઇલેક્ટ્રીક
 • Passenger Cum Material Hoist
 • Industrial
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Hoist માં અન્ય ઉત્પાદનો