અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Material Lifting Cranes

સામગ્રી પ્રશિક્ષણ ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Material Lifting Cranes
 • વપરાશ Industrial
 • ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • રંગ Yellow
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા કિલોગ્રામ (કિલો)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1
 • એકમ/એકમો

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Yellow
 • Electric
 • ફુટ (ફૂટ)
 • Material Lifting Cranes
 • Industrial
 • મી/મીટર
 • ફુટ (ફૂટ)
 • નવું
 • કિલોગ્રામ (કિલો)
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Single Girder Eot Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો