અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Material Handling Crane

સામગ્રી હેન્ડલિંગ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Material Handling Crane
 • રંગ Golden Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • મેક્સ. ઉંચાઇ ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • સ્પાન CUSTOMISE
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મીટર (એમ)
 • ટન
 • Golden Yellow
 • Industrial
 • નવું
 • Material Handling Crane
 • CUSTOMISE
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Double Girder Eot Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો