અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Material Handling Crane

સામગ્રી હેન્ડલિંગ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Golden Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Material Handling Crane
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • મેક્સ. ઉંચાઇ ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • સ્પાન CUSTOMISE
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

સામગ્રી હેન્ડલિંગ ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

સામગ્રી હેન્ડલિંગ ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • નવું
 • મીટર (એમ)
 • Golden Yellow
 • CUSTOMISE
 • ટન
 • Material Handling Crane
 • Industrial
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Double Girder Eot Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો