અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
EOT Crane

ઇઓટી ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર EOT Crane
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • મેક્સ. ઉંચાઇ ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1
 • એકમ/એકમો

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Industrial
 • ટન
 • 30-40 m,>40 m,10-20 m,20-30 m,1-10 m
 • મી/મીટર
 • EOT Crane
 • નવું
 • ફુટ (ફૂટ)
 • Electric
 • Yellow
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Double Girder Eot Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો