અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Industrial Hot Crane

ઔદ્યોગિક હોટ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • શરત નવું
 • વપરાશ Industrial
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Industrial Hot Crane
 • રંગ Yellow
 • ગાળો લંબાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મી/મીટર
 • મીટર (એમ)
 • ફુટ (ફૂટ)
 • નવું
 • Industrial
 • Yellow
 • Industrial Hot Crane
 • ટન
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Hot Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો