અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Hot Crane

હોટ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Hot Crane
 • શરત નવું
 • રંગ Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • ગાળો લંબાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • લોડ કરી રહ્યું છે ક્ષમતા ટન
 • પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા ટન
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ફુટ (ફૂટ)
 • ટન
 • Yellow
 • Industrial
 • નવું
 • ટન
 • Hot Crane
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Hot Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો