અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Electric Hoist

ઇલેક્ટ્રિક ઉઠાવવું

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Electric Hoist
 • શરત નવું
 • પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા ટન
 • પાવર સોર્સ ઇલેક્ટ્રીક
 • લક્ષણો મજબૂત ટકાઉ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ઇલેક્ટ્રિક ઉઠાવવું કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

ઇલેક્ટ્રિક ઉઠાવવું ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મજબૂત ટકાઉ
 • નવું
 • ટન
 • ઇલેક્ટ્રીક
 • Electric Hoist
 • Industrial
 • Yellow
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Electric Wire Rope Hoists માં અન્ય ઉત્પાદનો