અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Wire Rope Hoists

વાયર રોપ ઉઠાવવું

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Grey,Blue
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Wire Rope Hoists
 • વપરાશ Industrial
 • શરત નવું
 • પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા ટન
 • પાવર સોર્સ ઇલેક્ટ્રીક
 • વોલ્ટેજ વોલ્ટ (વી)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

વાયર રોપ ઉઠાવવું કિંમત અને જથ્થો

 • પીસ/ટુકડાઓ
 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ

વાયર રોપ ઉઠાવવું ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • વોલ્ટ (વી)
 • Wire Rope Hoists
 • ટન
 • Grey,Blue
 • નવું
 • ઇલેક્ટ્રીક
 • Industrial
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Electric Wire Rope Hoists માં અન્ય ઉત્પાદનો