અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Traveling Cranes

મુસાફરી ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Traveling Cranes
 • લક્ષણ અન્ય
 • રંગ Golden Yellow
 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 0-5 m/min
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • શરત નવું
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

મુસાફરી ક્રેન્સ કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

મુસાફરી ક્રેન્સ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • ટન
 • મીટર (એમ)
 • નવું
 • Industrial
 • મીટર (એમ)
 • મી/મીટર
 • 0-5 m/min
 • Golden Yellow
 • અન્ય
 • Traveling Cranes
 • AS PER STANDARD
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.