અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Traveling Cranes

મુસાફરી ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • શરત નવું
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Traveling Cranes
 • રંગ Golden Yellow
 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 0-5 m/min
 • વપરાશ Industrial
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • નવું
 • AS PER STANDARD
 • ટન
 • અન્ય
 • મી/મીટર
 • Industrial
 • ટન
 • 0-5 m/min
 • મીટર (એમ)
 • મીટર (એમ)
 • Golden Yellow
 • Traveling Cranes
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.