અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Single Beam EOT Crane

સિંગલ બીમ ઇઓટી ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Single Beam EOT Crane
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • સ્પાન 10-20 m
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

સિંગલ બીમ ઇઓટી ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

સિંગલ બીમ ઇઓટી ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • 10-20 m
 • Industrial
 • Yellow
 • નવું
 • Single Beam EOT Crane
 • ટન
 • મી/મીટર
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

EOT Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો