અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Overhead EOT Crane

ઓવરહેડ ઇઓટી ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Overhead EOT Crane
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • શરત નવું
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • વપરાશ Industrial
 • ક્રેન પ્રકાર ઇઓટ
 • ગાળો લંબાઈ મીટર (એમ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ઓવરહેડ ઇઓટી ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

ઓવરહેડ ઇઓટી ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • મીટર (એમ)
 • નવું
 • ઇઓટ
 • GOLDEN YELLOW
 • Industrial
 • Overhead EOT Crane
 • મી/મીટર
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Electric Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો