અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Monorail Crane

મોનોરેલ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • રંગ Yellow
 • વપરાશ Industrial
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Monorail Crane
 • શરત નવું
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • ક્રેન પ્રકાર અન્ય ક્રેન્સ
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • સંખ્યા
 • સંખ્યા

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Monorail Crane
 • Industrial
 • મી/મીટર
 • નવું
 • Yellow
 • અન્ય ક્રેન્સ
 • મીટર (એમ)
 • ટન
 • ફુટ (ફૂટ)
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.