અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Material Handling Cranes

સામગ્રી હેન્ડલિંગ ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Material Handling Cranes
 • વપરાશ Industrial
 • ઊંચાઈ ફુટ (ફૂટ)
 • શરત નવું
 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ Yellow
 • ગાળો લંબાઈ મીટર (એમ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો
 • 1

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ટન
 • Yellow
 • ટન
 • Material Handling Cranes
 • મીટર (એમ)
 • Industrial
 • મી/મીટર
 • ફુટ (ફૂટ)
 • નવું
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.