અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Industrial Crane

ઔદ્યોગિક ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ક્રેન મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Industrial Crane
 • વપરાશ Industrial
 • શરત નવું
 • રંગ Golden Yellow
 • લોડ કરી રહ્યું છે ક્ષમતા ટન
 • પ્રશિક્ષણ ક્ષમતા ટન
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ઔદ્યોગિક ક્રેન કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1
 • એકમ/એકમો

ઔદ્યોગિક ક્રેન ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Golden Yellow
 • નવું
 • Industrial
 • Industrial Crane
 • મીટર (એમ)
 • ટન
 • ટન
 • મી/મીટર
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Material Handling cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો