અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Girder Crane

ગર્ડર ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Girder Crane
 • ઊંચાઈ મીટર (એમ)
 • વપરાશ Industrial
 • શરત નવું
 • રંગ Yellow
 • ક્રેન પ્રકાર ગર્ડર
 • ગાળો લંબાઈ મીટર (એમ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • સંખ્યા
 • સંખ્યા
 • 1

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • Girder Crane
 • મીટર (એમ)
 • Industrial
 • ટન
 • Yellow
 • ટન
 • ગર્ડર
 • નવું
 • મીટર (એમ)
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.