અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Flameproof Single Girder Eot Crane

ફ્લેમપ્રૂફ સિંગલ ગિર્ડર ઇટ ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • વપરાશ Industrial
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Flameproof Single Girder Eot Crane
 • મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • સ્પાન 10-20 m
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • પીસ/ટુકડાઓ
 • પીસ/ટુકડાઓ

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • નવું
 • Industrial
 • GOLDEN YELLOW
 • Electric
 • ટન
 • આરપીએમ
 • 10-20 m
 • Flameproof Single Girder Eot Crane
 • મી/મીટર
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Single & Double Girder Eot Cranes માં અન્ય ઉત્પાદનો