અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : +919879006745
ભાષા બદલો
Electric EOT Crane

ઇલેક્ટ્રીક ઇઓટી ક્રેન

ઉત્પાદન વિગતો:

 • મુસાફરીની ગતિ મી/મીટર
 • રંગ Yellow
 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Electric EOT Crane
 • બ્રેક HY. THRUSTER,SHOE TYPE,DISC TYPE
 • વપરાશ Industrial
 • શરત નવું
 • લોડ ક્ષમતા ટન
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

કિંમત અને જથ્થો

 • સંખ્યા
 • 1
 • સંખ્યા

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • નવું
 • Yellow
 • મી/મીટર
 • ટન
 • 40-60 feet
 • વોલ્ટ (વી)
 • 3 PH AC
 • HY. THRUSTER,SHOE TYPE,DISC TYPE
 • Electric EOT Crane
 • Industrial
 • ટન
 • આરપીએમ
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.