અમને કૉલ કરોઅમને કૉલ કરો : 08045478673
ભાષા બદલો
Double Girder Overeot Cranes

ડબલ ગર્ડર ઓવરિયટ ક્રેન્સ

ઉત્પાદન વિગતો:

 • ઉત્પાદનનો પ્રકાર Double Girder Overeot Cranes
 • વપરાશ Industrial
 • ટ્રોલી મુસાફરીની ગતિ 0-5 m/min
 • રંગ GOLDEN YELLOW
 • શરત નવું
 • ક્રેન પ્રકાર ગર્ડર
 • ગાળો લંબાઈ મીટર (એમ)
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

ડબલ ગર્ડર ઓવરિયટ ક્રેન્સ કિંમત અને જથ્થો

 • 1
 • એકમ/એકમો
 • એકમ/એકમો

ડબલ ગર્ડર ઓવરિયટ ક્રેન્સ ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • મીટર (એમ)
 • ટન
 • નવું
 • ટન
 • GOLDEN YELLOW
 • 0-5 m/min
 • મીટર (એમ)
 • Industrial
 • ગર્ડર
 • Double Girder Overeot Cranes
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Double Girder Crane માં અન્ય ઉત્પાદનો